TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Искам да принтирам обобщено разписание на учителите с техните цветове
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

По подразбиране обобщеното разписание на учителите се принтира като се използват цветовете за класовете.

Но можете да отидете в Изглед предпечат и да кликнете с десния бутон на мишката върху заглавната част на разписанието.

Можете да изберете кой цвят да използвате.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 81486 times.1447 / 81486
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article