TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Как да подсигурим почивка за учителите?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако е необходимо да се уверите, че всеки учител има поне един свободен час по време на обедната почивка, можете да го въведете по този начин:

Пример: Обяд между 3-ти и 6-ти час. Tова означава, че има 4 часа на разположение. Ние може да въведем това и по този начин да сме сигурни, че по време на 3-6 учебни часове даден учител може да има максимум 3 часа.
Отворете меню Основен/ Връзки/ Напреднали и въведете стойностите според тази картина:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 86248 times.1749 / 86248
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article