برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Constraints - Teachers

How to ensure lunch break for teachers
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

If you need to make sure that every teacher has at least one period free during lunch time for lunch, you can input it this way:

Example: Lunch between periods 3-5. This means there are 3 periods available. So we can input it making sure that during 3.-5. period teacher can have max 2 lessons.

Go to menu - Specification - Relations - Advanced and input values according to this picture:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 86243 بار مشاهده شده است.57792 / 86243
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی