TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дизайн на разпечатки

Получавам съобщение за грешка: файлът с дизайн не е наличен в този компютър
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Получавам съобщение за грешка: файлът с дизайн не е наличен в този компютър
Ако създадете нов дизайн на даден компютър, този дизайн не е достъпен на друг.

Можете или да копирате цялата папка С:\разписание\дизайн\име на дизайн от друг компютър, или да премахнете дизайна от вашето разписание, така че всички разписания ще се принтират в стандартен изглед.

Кликнете: Преглед на предпечат/ Дизайн и „Премахни от всички“This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 84271 times.1385 / 84271
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article