TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За всеки учител можете да въведете учебните предмети, които той/тя има правоспособност да преподава.

Тази информация се използва само за да определи софтуера подходящо заместване при отсъстващ учител.

Първо трябва да кажете/зададете на софуера, че искате да използване апробиране:

След това за всеки учител можете да изберете учебните предмети, за които той има съответната правоспособност да преподава:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 64196 times.372 / 64196
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article