TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За всеки учител може да въведете учебните предмети, които той/тя има правоспособност да преподава.

Тази информация се използва само за да определи софтуерът подходящо заместване при отсъстващ учител.

Първо, трябва да кажете/зададете на софуера, че искате да използване Одобрение:

След това за всеки учител може да изберете учебните предмети, за които той/тя има съответната правоспособност да преподава:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 85337 times.1374 / 85337
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article