برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

If you have nearly finished your timetable, but there are still some cards that are not placed in timetable and you want to remove all those cards from timetable, you can do it this way:

Go to menu - Options - Advanced. Type following in Advanced field:

!deletependingcards

Then click OK. Program will change definitions of lessons for classes and teachers in a way that there will be no unplaced cards, but placed cards will stay in the timetable.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 86590 بار مشاهده شده است.59475 / 86590
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی