برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Other

I need to move all lessons withing the day
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

You have to go to menu Options/Advanced.

Then click button Move lesson.

A dialog appears where you can input two parameters:

1. Choose if you want to move lessons UP or DOWN. UP means lesson 1 will become 2, 2->3 and so on.

2. Lesson number from which you want to move. If you want to move all lessons type 0. If you type for example 3 then lessons 1 and 2 will stay on the same position. However lessons above 3 will move: 3->4, 4->5 and so on. This will essentially create a free lesson on position 3.

Note: the timeoff information for teachers, subjects and classrooms will also be shifted.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 68207 بار مشاهده شده است.50529 / 68207
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی