TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учебни часове

Добавяне на повече часове едновременно
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако много учители/класове имат същите или сходни часове, може да изберете бутон Добави други и да добавите няколко часа едновременно:

Изберете броя на часовете, които искате да добавите, в диалоговия прозорец за комбинация и след това всеки ред ще представлява един час.

Натиснете бутон Добави, когато сте приключили с въвеждането на часовете.

Използването на този диалогов прозорец има няколко предимства:

1. След като въведете часовете, може да запазите тази група от часове, като натиснете бутон Запази. Софтуерът ще попита за едно име от тази група часове. Следващия път трябва за изберете това име и същите часове ще бъдат добавени към друг клас или учител.

2. Може да натиснете бутон SHIFT, за да промените наведнъж цялата колона.

3. Също така може да изберете няколко часа от диалогов прозорец Часове и след това да натиснете Добави други. Избраните часове автоматично ще се попълнят в диалоговия прозорец. После използвайте SHIFT, за да промените колоните, ако е необходимо, и добавете променените часове към седмичното разписание.

Вижте също и:
Как да копирам часове?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 79502 times.1152 / 79502
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article