TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Изберете часовете, които искате да копирате. Натиснете CRTL и кликнете върху няколко реда, ако искате да копирате повече часове.

2. Натиснете бутон "Копирай към":

3. Софтуерът ще попита в кои класове искате да копирате избраните часове.

Забележки:
1. Ако копирате часове без клас, софтуерът ще пита на кои учители да копира избраните часове.
2. Ако искате да направите малки промени в часовете, които се копират, изберете ги като използвате CTRL и натиснете бутон "Добави други". Тук може да променяте преди часовете да се добавят в разписанието.
Вижте: Добавяне на повече часове едновременно


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 88258 times.1611 / 88258
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article