TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Всеки учител трябва да има един или два свободни следобеда
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Следващото ограничение определя, че всеки учител има два свободни следобеда:


Бележки:
- В нашия случай следобедът е бил определен като пети и следващ учебен час. Можете да промените това като кликнете във времевата карта.
- Същата ситуация може да бъде определена за сутрините; отново само променете времевата карта.
- Можете да изберете само някои учители, които трябва да се вземат предвид.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 80890 times.1632 / 80890
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article