TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - дни/седмици

Разписания за повече учебни срокове
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За всеки час може да обозначите през кой срок ще се води този час. Може да обозначите един срок или може да кажете всеки срок, или всички срокове. Освен това може да кажете, че даден час трябва да се провежда през първия и втория учебен срок или през първия учебен срок, или втория и четвъртия.

Тук може да обозначите своите срокове. Маркирайте, че имате срокове или седмици и след това обозначете съответния брой срокове.

Използвайте бутон Редактирай, ако желаете да ползвате различни имена за учебните сроковете.

След като вече сте казали, че ще използвате срокове, може да видите комбиниран диалогов прозорец, откъдето да изберете учебния срок, който искате да виждате:

А за всеки час може да определите учебния срок, през който този час да се провежда.

Подобно на дните, така и при учебните сроковете може да определите специални учебни срокове. Ако имате 4 учебни срока, софтуерът автоматично добавя два специални срока, наречени Семестър 1 и Семестър 2. Семестър 1 в действителност е учебен срок 1 и учебен срок 2.

Ето защо, ако за определен час/курс обозначите Семестър 1, то той ще се провежда и през двата срока в един и същи ден/час.

Но ако например обозначите Срок 1 или Срок 2, тогава този час може да се провежда и през първия и през втория срок, а софтуерът може да избере кой от двата по време на генерирането.

Как мога да обознача, че даден час е на нечетна седмица/седмица А?

Ако разписанието на училищетo е различно за четни и нечетни седмици (наричани понякога седмица А и седмица Б), само трябва да обозначите, че имате две седмици.

Тогава за всеки час можe да кажете през коя седмица ще се провежда. По подразбиране това е "Всички седмици". Това означава, че часът ще бъде на същата позиция през всички седмици. Ако промените на "Която и да било седмица", софтуерът ще позволи да поставите този час през седмица 1 или седмица 2.

Вижте също:
Два учебни предмете трябва да бъдат по едно и също време и в двете седмици/ учебни срока


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 76170 times.1547 / 76170
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article