Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Dni/Týždne

Viac semestrový rozvrh
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Pre každú hodinu môžete definovať, v ktorom semestry alebo štvrťroku (terme) má byť umiestnená. Môžete priradiť presný štvrťrok prípadne zadať, že hodina má byť v ľubovolnom alebo v každom štvrťroku. Okrem toho môžete povedať, že hodiny maju byť v "T1 A T2" alebo "T1 ALEBO T2" alebo napríklad iba T4.
Termy zadefinujete cez menu Hlavný - Škola. Označte, že Vaša škola používa viactýždňový alebo viac semestrový rozvrh a zadajte príslušný počet termov:

Pre premenovanie termov použite tlačidlo Edit.
Po nastavení termov sa Vám vytvorí nový combobox na výber zobrazenia príslušného termu:

Pre každú hodinu môžete definovať, v ktorom terme má byť odučená.

Podobne ako pre dni aj pre termy možete vytvoriť špeciálne termy. Ak používate 4 štvrťroky, program automaticky vytvorí 2 špeciálne termy nazvané Semester 1 and Semester 2. Semester 1 v skutočnosti je "T1 A T2". Čiže ak zadáte hodinu pre S1 bude sa nachádzať v T1 aj T2 v rovnakom dni a na rovnakej hodine.
Ak zadáte hodinu ako "T1 ALEBO T2", to znamená, že bude počas generovania rozvrhu programom umiestnená v jednom z týchto dvoch termov.

Ako môžem nastaviť hodinu iba pre párny týždeň/týždeň A?

Ak má Vaša škola rôzne rozvrhy na párny a nepárny týždeň, možete v nastaveniach školy povedať, že chcete robiť rozvrh pre dva alebo viac týždňov:

Následne pre každú hodinu môžete povedať v ktorý týždeň sa má uskutočniť:

Všetky týždňe
Hodina bude v rovnaký deň a hodinu každý týždeň.
Ľubovolný týždeň
Hodina môže byť v ľubovoľnom týždni.
Týždeň
Hodina bude iba v tomto týždni.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 83622 krát.6501 / 83622
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok