TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Максимум ученици за определени семинарни часове
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Възможно е да въведете максимален брой ученици, които да са определени за даден семинар (секция). Можете да въведете това в диалогова кутия “Часове“ в полето "Капацитет на часове" :

Забележка: Можете да въведете минимален и максимален капацитет: ако въведете 10-20, това означава, че всички решения, в които има между 10 и 20 ученици, се считат за правилни за генератора.
Ако въведете само 20 - този номер показва максимално. Минималният брой се изчислява като брой студенти/ брой секции + - 10%. Тези 10% могат да бъдат посочени в семинара / секцията за настройки.

Също така е възможно да въведете това за всички часове на някой предмет в органиченията за предмета:

Забележка: Стойност за учебния предмет се използва само за часове, където полето "Капацитет на часове" е оставено празно. Ако въведете "Капацитет на часове" в час, тогава стойността от предмета се игнорира за този час.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 75956 times.1315 / 75956
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article