TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Принтиране

Как да избера каква разпечатка да бъде разпечатана?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

От главната лента с инструменти изберете Преглед на предпечата.

Появява се изглед предпечат и можете да изберете какво трябва да се принтира в кутията с комбинации.

След като изберете документа, можете да видите всички страници чрез бутон Следваща страница, Предишна страница или можете да натиснете бутон Принтирай, за да го принтирате.
Също така можете да използвате останалите икони, за да промените тези избран документ.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 57675 times.785 / 57675
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article