TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Принтиране

Как да принирам цветно и определям цветовете в разпечатките
This article is available in: gb.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Кликнете върху икона Цветове. Появява се диалогова кутия, където можете на включите или изключите цветове.Освен това можете да обозачите какво трябва да бъде принтирано като основен цвят.
Ако обозначите, например Учител, цветът на основа на всяка карта ще се определя от часовете на учителя. Това се отнася само за избрани разпечатки. Тази характеристика е полезна, например, ако искате да принтирате разписанието за учителите и го оцветите на база сгради, за да виждате кога учителите е нужно да се прехвърлят/сменят сгради.
Можете да изберете два цвята, един основен и един за малката лента в дъното на всяка карта.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 107599 times.1736 / 107599
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article