TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Искам учебните часове да започват отгоре надолу, а не отляво надясно (възможна опция във версия 2009)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Има една основна настройка, която може да разменя изгледа на страниците в разписанието за ВСИЧКИ разпечатки. Влезте в „Глобални настройки“ и изберете, че часовете трябва да започват отгоре надолу:Всички разпечатки ще бъдат съответно променени. Можете да определите какво ще се принтира в редове и колони по-прецизно в: „Промяна в структурата на разпечатката“.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 69665 times.1261 / 69665
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article