برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Customizing printouts

I want to have periods running from top to bottom, not from left to right (available in version 2009)
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

There is one central setting that can swap the layout of timetables for ALL printouts. Go to global settings and choose that lessons shall go to top from bottom:All the printouts will be changed accordingly. You can define what shall be printed in rows and colums more precisely in the topic Modify the structure of the printout.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 69655 بار مشاهده شده است.56806 / 69655
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی