TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Как да определя Допълнителни колони?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За всяка разпечатка можете да определите няколко допълнителни колони или редове. Например, искате да добавите колона с договорите на учителите и действителен общ брой на техните часове.
- Отворете Допълнителни колони, добавете две колони заедно с промяна на полетата. Ако изберете едно поле за промяна, в диалоговата кутия с комбинации се появява допълнителен бутон, където можете да обозначите действителното поле за промяна, което ще се принтира:Резултатът е 2 допълнителни колони с договорите на учителите и действителен общ брой на техните часове:

Полетата за промяна могат да се редактират и можете да напишете действителните стойности за всеки учител:
Допълнителни полета


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 69874 times.1279 / 69874
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article