برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

For each printout you can define several additional columns or rows. Just click on Extra columns/rows and new window will be displayed. Click on firs row for columns or rows and choose one of available option. Set also Header text and width of column (or high of row).Options depend on selected printed report. If you use e.g. Summary timetables for teachers, many more options for extra columns/rows will be displayed.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 59080 بار مشاهده شده است.48484 / 59080
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی