TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Принтиране на повече разписания на една страници (възможна опция във версия 2009)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif lt.gif bg.gif

Изберете меню „Размери/Ширини“ . Тук можете да обозначите колко разписания трябва да се съберат на един лист хартия. Това е добре за пестене на хартия, когато се принтират разписания за учениците или класовете. Изберете „Посочете брой на страница“ и задайте „На широчина“ и „На височина“ или просто бързо изберете 4->1:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 50703 times.267 / 50703
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article