TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Как мога да определя ширина на редове (възможна опция във версия 2009)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако редовете са твърде тесни на вашия принтер, отидете в меню „Размери/Ширини“ можете да обозначите ширината на вътрешните и основните външни редове:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 49919 times.541 / 49919
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article