TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Как да принтирам само определени класове или учители? (възможна опция във версия 2009)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да използвате бутон „Филтър“. Тук можете да обозначите за всеки вид от обектите позволените стойности, които искате за виждате в разпечатките.
Например, тук ще принтираме обобщено разписание само за трима учители и само за понеделник, учебни часове 2-4:

Този филтър е глобален – за всичик разпечатки, и ще окаже влияние на всичик разпечатки. Например, ако изберете трима учители, тогава в обобщеното разписание на учителите то ще отпечата само три реда. В разпечатката на всеки учител ще бъдат принтирани само три страници. Но разпечатката за всеки клас няма да бъде засегната. Ще се отпечата една страница за всеки клас.
Можете да изчистите фиртъра като използвате бутон „Изчисти филтър – Печат на ВСИЧКИ елементи“.

Забележка: Филтърът не е запазен, той е пренастроен след като сте поставили разписанието.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 58278 times.771 / 58278
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article