برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - عمومی

How to set Regional and Language options
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif mn.gif

Please go to Start, Control panel, Regional and Language options and set the Regional options and the Advanced (only Windows XP) into your language.

Windows 10:

Windows 8:

Windows 7:

Windows Vista:

Windows XP:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 144247 بار مشاهده شده است.87450 / 144247
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی