TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Променете височината на редовете или ширината на колоните (възможна опция във версия 2009)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Във всяка разпечатка можете да „влачите“ редовете между разписанието, горния и долния колонтитул:

В някои документи можете да влачите Първата линия, която разделя първия ред или колона. Защо само в някои? Защото даден документ е настроен да пасва/съвпада с ширината или височината на страницата.
Например, обобщеното разписание на учителите е с подходяща ширина, но не и височина; ето защо, можете да настроите височина на редовете. Ако има повече редове, разпечатката ще продължи на средващата страница.

Ако трябва да нагласите ширина или височина на разпечатката, можете да промените това в „Промени структурата“.
Това се отнася само за текущия документ и можете да обозначите това поотделно за ширина или височина. Ако страницата не пасва по височина, тогава можете да промените височината на редовете.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 65154 times.990 / 65154
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article