TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Промяна на структурата на разпечатките (възможна опция във версия 2009)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

По подразбиране, софтуерът предоставя най-типичните видове документи. Например, „Разписаниие за всеки клас”, или обобщено разписание за класовете. Можете да промените изгледа на тези документи. Но е възможно да попаднете в ситуация, когято ви трябват по-големи промени.
Типичен пример може да бъде промяна на документ за всеки клас или всички ученици, така че той да не показва дни/ учебните часове, а учебни срокове/учебни часове.
Това е особено полезно за училища, които имат един и същи график всеки ден през семестъра. За да създадете този документ, трябва да кликнете върху „Промени структурата“ и промените онова, което ще се покаже отляво:

Ако искате същия документ, но с учебните часове от лявата страна, а учебните срокове горе, просто разменете съдържанието на кутиите с комбинации относно редове и колони.

Ако например, имате различно разписание всеки ден и семестър, можете да принтирате отделен лист за всеки ученик и всеки срок. Просто обозначете в горната част какво трябва да има на всяка страница. По подразбиране има една страници на ученик; там можете да добавите учебен срок:

Всеки път, когато избирате в основната кутия с комбинации, че искате да принтирате разписание за всеки ученик, ще се използва този нов променен изглед.
Обърнете внимание, че винаги променяте текущия изглед. Можете да натиснете бутон „Задай оформление по подразбиране“, за да получите стойности по подразбиране. Това ще пренастрои всички ваши промени.

Преди да правите промени в изгледа, уверете се, че редактирате правилния или най-близкия документ. На теория можете да промените обобщаваното разписание на учителите, така че да се принтира една страница за учител. Но вече имате такъв документ по подразбиране и тогава няма да имате нужда да принтирате обобщеното разписание.
В този случай е по-добре да промените оригинала за всеки учителски документ.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 60693 times.870 / 60693
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article