TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Как да принтирам документи за Ден А/Ден Б? (възможна опция във версия 2009)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако вашето училище има разписание за Ден А/Ден Б, можете да определите тези специални дни в меню Преглед на печат/ Филтър/ Дни, вижте по-горе.
След това всичко, което трябва да направите е да се уверите, че сте избрали елементи ДенА/ДенБ във филтъра:Тогава програмата ще принтира съответно вашите часове; например, това е документ, който принтира учебни срокове и дни горе, а учебни часове отляво.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 57193 times.830 / 57193
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article