TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Как мога да добавям ученици
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Преди да добавите ученици трябва да имате въведени класовете (випуски):

След това можете да отворите секция Ученици/Семинари и да добавите вашите ученици:

Имате две опции. Можете да добавите един ученик и тази опция ще ви позволи да въведете и учебните предмете, които той е избрал:

Но както ще видим по-късно, въвеждането на избора на учениците може да стане също за повече ученици едновеременно, така че може би ще е по-добре като първа стъпка да се въведе само името и випуска. Това може да се направи и във втората опция чрез Добави повече ученици:

В резултат на това, ще видите новите си ученици в списъка:

Вижте също:

See also:
Как мога да въвеждам избрания от учениците предмет/курс
Как да създам курсове по учебни предмети
Как да се генерира разписание с ученици
График на ученика
Pending students view
Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 2


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 68290 times.707 / 68290
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article