TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

כיצד אני יכול להוסיף לתלמידים (זמין בגירסה 2009)
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif


לפני הוספת התלמידים, אתה צריך להזין את כיתות האם :

אז אתה יכול ללכת לסעיף תלמידים וללחוץ על מנת להוסיף תלמידים:

יש לך שתי אפשרויות להוסיף תלמיד בודד, אפשרות זו תאפשר לך להזין את הנושאים שהוא בחר:

אולם כפי שנראה בהמשך, ניתן להזין את בחירת התלמידים עבור יותר תלמידים בבת אחת, כך שזה טוב יותר בצעד הראשון להכניס רק את השם ואת הכיתה. זה יכול להתבצע גם באפשרות השנייה:
או להוסיף מספר תלמידים בבת אחת:

כתוצאה מכך תראה התלמידים החדשים שלך ברשימה:

ראה גם :
איך אני יכול להזין בחירות תלמידים (זמין בגירסה 2009)
כיצד ליצור קורסים בנושאים (זמין בגירסה 2009)
כיצד ליצור מערכת שעות עם התלמידים (זמין בגירסה 2009)
תצוגת מערכת שעות של התלמיד (זמין בגירסה 2009)
ממתינים לתצוגת תלמידים (זמינות בגירסה 2009)
יבוא בחירות סמינר תלמידים מ-MS-Excel


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 89085 times.2967 / 89085
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא