TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Как мога да въвеждам избрания от учениците предмет/курс
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

След като вече имате ученици, можете да добавите учебните предмети (курсове), които те са избрали. Ако не сте правили това преди, може да се наложи да затворите учениците и да въведете учебните предмети.

След като имате учебните предмети, пред вас са две възможности как да въведете техния избор. Първата опция беше директно да редактирате диалоговата кутия, която ние използвахме за създаването на нов ученик. Цъкнете два пъти на който и да било ред и ще се отвори диалагова кутия, където можете да добавите/премахнете предметите, за които ученикът се е записал.
Но може би по-бързо е да направите това директно в диалоговата кутия на учениците: да преминете на Изглед – учебни предмети в колони

Кликнете с десен бутон на мишката върху клетката, която е избрал ученика.
Например, това ще добави Английски език в курсовете на Едисон.

Можете да използвате CTRL и изберете повече редове (ученици) и след това като кликнете с с десен бутон на мишката, ще се добавят предметите към повече ученици.
Можете да видите, че предметите, които ученикът е избрал стават червени. Защо такъв драматичен цвят? Защото до този момент казахте, че ученикът е избрал Англиски език, но нямате определени никакви часове (секции) за този предмет..
Вижте също: Как да създам курсове по учебни предмети


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 81900 times.1724 / 81900
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article