TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

איך אני יכול להזין בחירות תלמידים (זמין בגירסה 2009)
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif


ברגע שהזנת תלמידים אתה יכול להוסיף את הנושאים (קורסים) שהם בחרו. אם לא הזנת תחילה את הנושאים יתכן שיהיה עליך לסגור את התלמידים ולהזין את נושאי הלימוד:

ברגע שיש לך את נושאי הלימוד יש לך שתי אפשרויות כיצד להזין את בחירות התלמיד. האפשרות הראשונה היתה לבצע ישירות עריכה בתיבת השיח בה השתמשנו ליצירת תלמיד חדש. לחץ לחיצה כפולה על כל שורה ותקבל תיבת שיח בה אתה יכול להוסיף/להסיר תלמיד מהנושא.
ניתן לעשות זאת בדרך מהירה יותר ישירות מתיבת השיח של התלמידים: עבור לתצוגת "נושאים בעמודות":

פשוט קליק ימני על תא הבחירות של התלמיד. לדוגמה זה יוסיף אנגלית לתוך השעורים של אדיסון:

ניתן להשתמש CTRL ובחרו יותר שורות (תלמידים) ולאחר מכן לחץ קליק ימני והוסף את הנושאים ליותר תלמידים.
ניתן לראות כינושאי התלמידים שנבחרו הפכו אדומים. למה כזה צבע דרמטי? משום שעד כה ציינת שהתלמיד בחר אנגלית, אבל אין לך באמת שיעור מוגדר עבור נושא זה.

ראה גם :
כיצד ליצור קורסים בנושאים (זמין בגירסה 2009)


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 77033 times.2551 / 77033
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא