TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

כיצד ליצור קורסים בנושאים (זמין בגירסה 2009)
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

בחלק הימני של תיבת שיח התלמידים, תראו רשימה של נושאים. אם כמה נושאים צבועים בצבע אדום, זה אומר שיש תלמידים שנרשמו לנושא הנ"ל, אבל אין לך קורסים עדיין. אתה יכול ללחוץ על כפתור ימני בעכבר על הנושא הזה ובחר ליצור קורסים:

תיבת שיח חדשה תופיע ותראה לך כמה תלמידים נרשמו לנושא הזה, כך שאתה יכול ליצור מספר מתאים של סעיפים עבור הנושא הזה:

בתיבת שיח זו ניתן להגדיר את מספר סעיפים אם זה ידוע לך כבר, אתה יכול לציין מורה עבור כל סעיף . התוכנה תגיד לך את המספר הממוצע של תלמידים לכל סעיף.

אם אתה לא יודע את המורים בסעיפים אלו, אתה יכול להשאיר אותו כפי שזה.
שימו לב גם בשדה הנושא. כאן אתה יכול להגדיר את מספר השיעורים בשבוע, אם לדוגמא תגדיר 4, כל סעיף יהיה 4 פעמים בשבוע. אם יש לכם מערכת שעות שבו סעיף זה יהיה בכל יום (בתנאים המסוימים), אז במקום 5, עליך להזין E עבור כל יום (everyday). אם תזין 5 ​שיעור זה יהיה 5 פעמים בשבוע, אבל יכול להיות בזמן שונה בכל יום. E פירושו 5 פעמים באותה תקופה כל יום. ניתן ללמוד בנוסף על זה בסעיף הגדרת שיעור (קורס).

הערות:
ניתן לשנות את הגדרת השיעורים (קורסים) בכל עת מאוחר יותר בתיבת שיח השיעורים.
ניתן גם להגדיר את הכיתות אליהן יכולים התלמידים לבקש להרשם בנושא זה. זה חשוב במיוחד אם קיים שימוש חוזר באותו נושא בכיתות שונות.
או אם יש לך הגדרת שיעורים כחלק בכיתה, כמו 11-1/11-2/11-3 ועל הנושא מומלץ כי רק לתלמידי 11-1 ו 11-2 ניתן יהיה להזמין את הקורס הזה. לתלמידי 11-3 תהיה קבוצה שונה של קורסים בנושא זה.
לאחר שהדבר יעשה הצבע אדום זה ישתנה לצבע לבן רגיל. עם זאת יש עדיין קצת צבע אדום בבחירות התלמידים.

למה שוב מופיע צבע אדום בזמן זה? כי למרות שיש לך סעיפים, זה עדיין לא ברור איזה תלמיד יכנס לאיזה סעיף. זוהי המשימה של המחולל.

ראה גם :
כיצד ליצור מערכת שעות עם התלמידים (זמין בגירסה 2009)


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 75716 times.2552 / 75716
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא