Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Seminaria

Jak tworzyć seminaria z przedmiotów (dostępne w wersji 2009)
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

W prawej części okna uczniów dostępna jest lista przedmiotów. Jeśli jakiś przedmiot jest podświetlony na czerwono oznacza to, że jakiś uczeń zapisał się na seminarium z tego przedmiotu, jednak nie ma jeszcze utworzonych grup seminaryjnych. Można kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Utwórz sekcje (grupy) dla seminarium:

Pojawi się nowe okno, w którym zawarta będzie informacja ilu uczniów zapisało się na seminarium, dzięki czemu łatwiej będzie ustalić liczbę grup seminaryjnych dla tego przedmiotu:

W oknie tym można ustalić liczbę grup seminaryjnych jeśli jest to wiadome, można także ustalić nauczyciela dla każdej grupy. Program podpowie także jaka będzie średnia liczbą uczniów w każdej grupie.
Jeśli nauczyciel nie został jeszcze ustalony można wybrać opcję Nauczyciel zostanie zdefiniowany później.
Należy także zwrócić uwagę na pole Na tydzień. W oknie tym można ustalić jaka ma być liczba zajęć w tygodniu. Jeśli wybierzemy cyfrę 4, oznaczać to będzie, że w każdym tygodniu odbywać się będą 4 zajęcia grup seminaryjnych. Jeśli chcemy aby zajęcia odbywały się w każdym dniu tygodnia należy wybrać literę E (wybranie cyfry 5 spowoduje ułożenie planu, w którym wszystkie seminaria odbywają się na przykład w poniedziałek).

Informacje:
Można modyfikować ustawienia lekcji(seminariów) w późniejszym czasie w oknie edycji lekcji.
Można także ustalić z jakich klas(poziomów) uczniowie mogą ubiegać się o uczestnictwo w seminariach. Jest to funkcja szczególnie przydatna w przypadku ponownego użycia tego samego przedmiotu w rożnych poziomach lub jeśli masz klasy zdefiniowane jako części poziomów 6-1/6-2/6-3 a chcesz by tylko uczniowie z klas 6-1 i 6-2 mogli zostać przypisani do tych grup seminaryjnych. Uczniowie z klasy 6-3 będą mieli osobną grupę seminaryjną z tego przedmiotu.
Po tych czynnościach kolor czerwony podświetlający przedmiot zmieni się na kolor biały. Jednak wciąż widnieją czerwone pola przy liście uczniów:

Czemu znowu pojawia się tyle pół jasno czerwonych? Ponieważ pomimo utworzenia grup seminaryjnych nie jest jeszcze ustalone, do których grup trafią poszczególni uczniowie. To zadanie dla generatora.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 79185 razy.3994 / 79185
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł