TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Принтиране

Искам да имам учебни часове, които заповат от горния край и свършват в долния край, а не отляво надясно.
This article is available in: gb.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Има една основна настройка, която може да размени изгледа на разписанията за всички разпечатки. Отворете „Глобални настройки“ и изберете опция, че часовете трябва да вървят от горе надолу.Всички разпечатки ще се променят съответно, ще можете да определите какво трябва да се принтира в редове и колони по-прецизно в: Променете структурата на разпечатката.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 56752 times.717 / 56752
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article