TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Как да се генерира разписание с ученици
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

След като вече имате ученици и техния избор, и за всеки предмет имате определени секции, можете да опитате да генерирате. Само натиснете червения бутон Генериране на разписание:

Имате три опции за генериране:
1. Генерирайте цялото разписание - ще генерира и двете позиции; означава в какво учебно време, през кой учебен срок ще бъде поставена всяка секция. Освен това ще постави учениците в курсовете. Преимуществото е, че това не е решение на два етапа; когато се добавя ученик в секции, софтуерът може да премести секциите на различна позиция, за да задоволи избора на повече ученици.

2. Генерирайте цялото разписание без учениците – това ще постави само секциите в учебното време и седмиците, и за момента няма да определи учениците. Резултатът е Мастер разписание/ разписание на „шефа“, без все още да има определени ученици. Но по време на генерирането се използва всичката информация, с която се разполага. Ако има ученици, които са избрали и двата курса – курс А и Б, софтуерът няма да ги постави в същото учебно време и др. С колкото повече желания на учениците разполагате, толкова по-добро Мастер/ „шефско“ разписание ще се получи.

3. Генерирайте само учениците – това ще определи само учениците за секциите. Няма да премести секциите, така че тази опция е приблизително равна на втората стъпка от предходното генериране на шефското разписание. Тоза е добър вариант, когато вече имате разпределено Мастер/шефско разписание за учителите и не можете да го промените.

Обърнете внимание, че можете да използвате която и да е опция във всяка фаза на генерирането. Дори и да не сте определили учители за някои курсове или всички ученици в тях, можете да генерирате разписание, за да видите какво се случва във вашето разписание.

We recommend using the 1 and if you can’t use the 1st option. You will get the best master timetable and most students choices when generating both together. It might take longer, but generally the percentage is higher then when you generate first master, then students. Of course, you will may need to use the 3rd option in later stages, when the students choices changed dramatically and you don’t want to change the master timetable.

See also:
График на ученика


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 87607 times.1577 / 87607
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article