TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

כיצד ליצור מערכת שעות עם התלמידים (זמין בגירסה 2009)
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

ברגע שיש לך תלמידים ואת הבחירות שלהם ולכל נושא יש לך סעיפים מוגדרים, אתה יכול לנסות את המחולל. פשוט לחצו על הכפתור האדום צור מערכת שעות:

יש לך 3 אפשרויות עבור המחולל :

1. חולל מערכת שעות מלאה, זה יפיק גם את מצב הקורס, כלומר באיזה זמן ובאיזה תנאים איזה סעיף ישובץ. ובנוסף ישבץ את התלמידים לתוך הקורסים. היתרון הוא שזה לא פתרון דו שלבי, כאשר הוספת תלמידים לסעיפים, התוכנה עשויה להעביר את הסעיפים למיקום אחר כדי לספק יותר אפשרויות בחירה לתלמידים.

2 .חולל מערכת שעות מלאה - ללא תלמידים, זה ימקם רק את הסעיפים לתוך תקופות ושבועות, וכרגע זה לא ישבץ את התלמידים. אז התוצאה היא אב טיפוס למערכת שעות , בלי הרשמת תלמידים עדיין. עם זאת במהלך עבודת המחולל היא משתמשת בכל מידע זה. אם יש סטודנטים שלקחו שני קורסים A ו-B, זה לא ימקם זאת באותה תקופה ועוד . אז ככל שיהיו יותר בחירות תלמידים, יווצר אב טיפוס המערכת טוב יותר.

3.חולל רק ​התלמידים, מחולל זה ישבץ תלמידים לסעיפים. זה לא יעביר את הסעיפים, ולכן אפשרות זו פחות או יותר השלב השני של המחולל הקודם של מערכת השעות. אפשרות זו טובה כאשר אתה לדוגמא הפצת את מערכת השעות למורים ואינך יכול לשנות זאת.

שים לב שאתה יכול להשתמש בכל אפשרות בשלב כלשהו של המחולל. גם אם לא שיבצת מורים לכמה קורסים, או לא כל התלמידים הוכנסו, אתה יכול לחולל על מנת לראות מה קורה במערכת השעות שלך.
אנו ממליצים להשתמש באפשרות 1 ואם אינך יכול להשתמש באפשרות 1. תקבל את מערכת השעות הטובה ביותר לבחירות התלמידים בעת יצירת שניהם יחד. זה עלול לקחת זמן רב יותר, אך בדרך כלל האחוז גבוה ואז כאשר אתה יוצר בסיס הראשון, ולאחר מכן את התלמידים. כמובן, אולי תצטרך להשתמש באפשרות 3 בשלבים מאוחרים יותר, כאשר בחירות התלמידים ישתנו באופן דרמטי, ואתה לא רוצה לשנות את מערכת השעות.

ראה גם :
תצוגת מערכת שעות של התלמיד (זמין בגירסה 2009)


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 74157 times.2448 / 74157
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא