Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Seminaria

Jak generować plan lekcji z uczniami (dostępne w wersji 2009)
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Po wprowadzeniu uczniów i ich seminariów można spróbować generować plan. Po prostu naciśnij czerwoną ikonę Generuj plan:

Istnieją 3 opcje dla każdego generowania:

1. Generowanie całego planu lekcji - dzięki tej opcji wygenerowany zostanie cały plan lekcji uwzględniający na której godzinie lekcyjnej i w którym semestrze zostanie umieszczona dane seminarium i dodatkowo uczniowie umieszczeni zostaną w grupach seminaryjnych. Przewagą tego sposobu jest to, że plan generuje się w jednym kroku. Program umieszczając uczniów w grupach seminaryjnych może zadecydować o przesunięciach pomiędzy grupami aby zadowolić większą liczbę uczniów.

2. Generowanie całego planu lekcji - bez uczniów - umieszcza grupy seminaryjne na określonych pozycjach, bez umieszczania uczniów w grupach seminaryjnych. Wynikiem jest kompletny plan lekcji bez przydziału uczniów. W trakcie generowania program korzysta ze wszystkich wprowadzonych informacji, więc jeśli istnieją uczniowie, którzy wybrali dwa seminaria A i B program nie umieści tych zajęć na tej samej godzinie lekcyjnej tego samego dnia.

3. Generowanie planu tylko dla uczniów powoduje wygenerowanie jedynie przydziałów uczniów do grup seminaryjnych. Grupy seminaryjne nie zostaną w trakcie generowania przesunięte, więc jest to mniej więcej drugi krok generowania kompletnego planu lekcji. Opcja ta przydaję się w wypadku gdy ogólny plan lekcji nie może zostać zmieniony.

Należy zwrócić uwagę, że można użyć każdej opcji w każdej fazie generowania. Nawet jeśli nauczyciele lub uczniowie nie są przypisani do niektórych seminariów możesz przeprowadzić generowanie aby przekonać się jaki będzie efekt.
Sugerujemy używać pierwszego sposobu, który zapewnia uzyskanie najlepszego efektu zarówno ogólnego planu jak i wyborów uczniów. Takie generowanie może trwać dłużej, jednak procentowo efekt będzie lepszy niż generowanie najpierw ogólnego planu lekcji (bez uczniów) a dopiero później generowanie tylko dla uczniów.
Oczywiście może istnieć potrzeba użycia 3 opcji w późniejszych etapach gdy wybory uczniów istotnie się zmienią a nie chcemy zmieniać planu głównego.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 88812 razy.3837 / 88812
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł