TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

תצוגת מערכת שעות של התלמיד (זמין בגירסה 2009)
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

אתה יכול לבחור תלמיד, בתחתית תראה את הכרטיסים הממתינים לו. אתה יכול פשוט לגרור את הנושאים שלו מלמטה או להעביר את השיבוצים שלו בשורה שלו. שים לב שאינך יכול לשנות את המיקום של השיעור בתצוגה זו, אתה רק יכול לשנות את הסעיפים אליהם משתייך התלמיד:
לדוגמה אתה יכול ללחוץ על שיעור של שון 141, הוא כעת בסעיף 3.

לאחר שתבחר התוכנה תראה לך מקומות ירוקים שם השיעור הזה יכול להיות ממוקם. המשמעות של תצוגה זו שישנם סעיפים אחרים של 141.

מיקמנו זאת בתקופה 3. אתה רואה על הכרטיס שהו אל אזור1. הצבע השתנה משום שהצבע היה על ידי המורים. (ניתן לשנות את קידוד הצבע)

אז תצוגה זו שימושית עבור הכיוונון הסופי. אם בטעות תסיר אותו מהקבוצות, תוכלו למצוא את הכרטיסים בתחתית המציגים כרטיסים שלא מוקמו במערכת השעות. בעצם המשמעות היא שבחירת התלמידים לא ממומש כרגע.

ראה גם :
ממתינים לתצוגת תלמידים (זמינות בגירסה 2009)


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 74913 times.2682 / 74913
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא