TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Функция Филтър (достъпна във версия 2009)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Просто натиснете десния бутон на мишката в някоя част от неразпределената карта. Появява се нов прозорец, откъдето можете да изберете някои допълнителни филтри – като да се показват само двойни часове или само часове със само една секция:


Ако училището желае да създаде седмично разписание ръчно от нулата, то може да се филтрират само часовете с една секция и да се започне с тях.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 59178 times.746 / 59178
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article