TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Изчисляване на дължина на часовете в норматива на учителя (достъпни във версия 2009)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Възможно е да обозначите дължината на всеки учебен предмет. Например, ако имате часове по разговорен английски език, които са с 0.5 часа над общия брой часове на учителя по норматив, може да обозначите това в диалоговия прозорец Предмети/ Ограничения. Този брой оказва влияние само върху норматива на учителя.

Забележка: Ако освен това желаете да генерирате тези часове да се провеждат в определени позиции, например този 0.5 час може да бъде изнесен като първи час, трябва просто да зададете това в "Условия".


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 71578 times.1430 / 71578
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article