برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Data input - Bells/Breaks

Lesson's length counting in teacher's contract
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

It is now possible to specify the length of each subject. So for example if you have English conversation lessons that do only add 0,5 to the total teachers contract, you can specify this in Subjects/Constraints dialog. This number only affects the teacher’s contract.

Note: If you also want to generate these lessons to be on certain positions, for example 0.5 lessons can only be at 1st period, you have to simply define timeoff.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 64081 بار مشاهده شده است.46949 / 64081
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی