TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Как мога да дам друго име на часовете и да определя начало и край на всеки учебен час? (Звънци)
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Както и при пренаименоване на дните, можете да направите това и с учебните часове. За всеки учебен час можете да определите име, да дадете съкращение, а също така и началото и края на всеки учебен час.

Забележка: не можете да изтриете учебните часове, а само междучасията между тях. Ако искате да промените брой на учебните часове, използвайте падащото меню в главния диалогов прозорец.

Забележка: Освен това, моля маркирайте чекбокса, който разрешава нулев час. Маркирайте дали ще включва включва нулев час или не, ако той не се използва във Вашето училище. Не е нужно да преномерирате нулевия и първия час в случай, че нямата практика да използвате този специален нулев час.

Вижте също:
В някой дни звънците ни са по различно време.
Как мога да посоча големи междучасия/ времена за почивка?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 77451 times.1226 / 77451
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article