TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Как мога да принтирам междучасията между часовете?
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif hr.gif bg.gif

Ако имате по-дълги междучасия, които трябва да бъдат обозначени в разпечатките на седмичното разписание, можете да ги добавите като използвате бутон "Добавете междучасие, което ще бъде принтирано между часовете":


За всяко междучасие можете да дадете и определен текст, който да се отпечатва в разпечатките:

Вижте също:
Двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 91728 times.1773 / 91728
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article