TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - дни/седмици

Мога ли да променя имената на дните? (може да се използва във версия 2009)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Софтуерът позволява да определите имената на дните, както и техните съкращения, в случай че желаете да промените имената по подразбиране:


Ако училището има 2 различни дни Ден А и Ден Б, където Ден А е понеделник, сряда и петък, а Ден Б е вторник и четвъртък, тогава може да създадете нови дни А и Б. Само използвайте бутон Комбинирай:


Тогава можете да обозначите Ден Б като комбинация от вторник и четвъртък. Ще приключите с два специални дни А и Б:


За всеки час можете да определите, че този час може да се провежда в Ден А или Б. Просто въведете краткото наименование в полето с брой часове. Ако сте обозначили А, часът ще бъде поставен в понеделник, сряда и петък:This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 60272 times.850 / 60272
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article