TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Работа с дните от основния екран (достъпно във версия 2009)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

По подразбиране, софтуерът показва всички дни на основния екран, обикновено от понеделник до петък. Ако, например, желаете да виждате само един ден, можете да направите това от падащото меню за дните. Тази опция не се вижда по подразбиране, а трябва да я активирате от диалоговия прозорец за опции:


След това може да изберете един ден, който искате да се вижда на екрана:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 65675 times.1079 / 65675
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article