TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Имаме едно и също разписание всеки ден през даден учебен срок или седмица (достъпно във версия 2009)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако имате едно и също разписание всеки ден, тогава вероятно няма нужда да виждате на екрана 5 колони за всеки ден. Това, което трябва да направите, е от падащото меню да изберете „Сливане на дните“:


Комбинирайте това с „Покажете учебни срокове поотделно“ и ще виждате на екрана една колона за всеки срок; в тази колона всички дни са слети в едно, така че имате допълнителни колони само за времето на провеждане на учебните часове.
Забележка: Все още може да имате някои часове, които са на различна позиция всеки ден. Ако всички часове, например, са по едно и също време всеки ден, а един час е различен във вторник и четвъртък, софтуерът ще ги постави в подходяща колона.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 57443 times.755 / 57443
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article