TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Учебни часове с различна продължителност + часове, изразени в минути на седмица (Канада)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако във Вашето училище има часове с различна продължителност, може да отидете в меню Възможности/ Персонализиране на софтуер. След това маркирайте, че желаете да въвеждате учебните предмети в минути (изберете "Позволете въвеждане на предмети в минути за седмица")

След това ще може да обозначите за всеки учебен час колко минути на седмица ще има този час.

Дължината на всеки учебен час е определена в диалоговия прозорец Звънец/ Преименувай часове:

Забележка: Трябва също да дадете информация и за броя на часовете на седмица. Така че, ако Математика в 6А ще бъде 150 минути, тогава обозначите 3 часа седмично, софуерът може да реши 60 + 40 + 50 или 50 + 50 + 50.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 74310 times.1737 / 74310
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article