TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Този час ще се провежда два пъти седмично и може да бъде поставен на различна позиция всеки ден.

Ако желаете да обозначите час, който е на същата позиция всеки ден, може да напишете Е (Е означава всеки ден) и този час ще се провежда 5 пъти седмично по едно и също време всеки ден.

Забележки:
1. Може да комбинирате тези два дни, така че е добре да имате час по математика, обозначен с Е и час по химия, обозначен като 2 в същото разписание. Софтуерът ще разбере това.
2. Също така може да изберете каквото и да било съкращение за дните, например изписвайки По, създавате час, който е само в понеделник.
3. Освен това, може да определите собствени "дни". Например, може да обозначите Ден А като понеделник и сряда и петък. След това ще може да обозначите, че часът ще се провежда в Ден А и софтуерът ще разбере, че това е час по същото време в понеделник/сряда/петък.
4. Може също и да комбинирате номер с кратко име. Като напишете ще се създадат два учебни часа всеки ден на същата позиция и пр. Но тук вероятно ще желаете час и двойна продължителност на часа, което може да се зададе във втория комбиниран прозорец. Така ще определите двоен час във всеки ден по същото време.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 67383 times.742 / 67383
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article