TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Бърза промяна на изгледа на екрана (доспътно във версия 2009)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Като изберете меню Основен и отворите падащото меню


Може бързо да изберете какъв текст да се принтира на картите и в какъв цвят. Например, като избирате класна стая като цвят, може да видите седмичното разписание с цветовете, определени за класните стаи:


След запазване на разписанието, тази конфигурация става по подразбиране. Ако искате да запазите тези стойности, трябва да отидете в опции и да изберете, че искате да запазите направените промени в изгледа:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 69391 times.1307 / 69391
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article