TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В меню Възможности/ Персонализация на софтуер можете да промените формата за време, който ще бъде използван за разпечатките за начало и край на учебния час:This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 76108 times.1618 / 76108
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article