TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако училището има различни разписания на четни и нечетни седмици (понякога наричани седмица А и седмица Б), може да обозначите, че имате две или повече седмици:

След това за всеки час може да кажете в коя седмица ще може да се провежда. По подразбиране е "Всички седмици". Това означава, че часът ще се провежда на същата позиция всяка седмица. Ако промените да показва "Която и да било седмица", софтуерът ще позволи да поставите този час в седмица 1 или 2.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 488201 times.4316 / 488201
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article